Zapisy

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

od 15  do 26 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 29 do 31 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

21 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 26 do 30 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia,

04 maja – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


 

Lp.

Kryterium dodatkowe

Dokument potwierdzający spełnienie

Punkty

 

 

kryterium

 

 

 

1.

Oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą

a) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w zakładzie pracy lub zleceniodawcy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia - wydruk ze strony internetowej Centralnej

Ewidencji i Informacji o działalności

Gospodarczej, lub z Krajowego Rejestru

Sądowego,

c) zaświadczenie ze szkoły lub wyższej uczelni,

d) zaświadczenie wydane przez wójta,

(burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

30

 

2.

Co najmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył podatek dochodowy za miniony rok ze wskazaniem w deklaracji podatkowej miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo Podgórne

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, a w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym

Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

20

 

3.

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuowało edukację w danym przedszkolu

potwierdzenie dyrektora przedszkola

10

 

 

 

4.

Kandydat, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola w danej rekrutacji

oświadczenie rodziców o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym rodzeństwa kandydata  

8

 

5.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do oddziału przedszkolnego lub szkoły, obwodzie której znajduje się przedszkole

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w obwodzie, której znajduje się przedszkole

5

6.

Przedszkole znajduje się w obwodzie szkoły, w którym zamieszkuje dziecko

oświadczenie o zamieszkaniu kandydata

2

 

Dokumenty dostępne będą w przedszkolu oraz do pobrania poprzez:

Elektroniczny system naboru do przedszkoli w gminie Tarnowo Podgórne

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole 

 

PRZEDSZKOLE "CHATKA KUBUSIA PUCHATKA" ZAPRASZA

 dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia

 

Decyzja o rozpoczęciu edukacji przedszkolnej przez małe dziecko musi być przemyślana i podjęta bez pośpiechu. Podczas kontaktów telefonicznych lub osobistych rodzice zadają wiele pytań, my odpowiadamy wyczerpująco i rzetelnie, chętnie oprowadzamy po przedszkolu i opowiadamy o otoczeniu przedszkolaka. Gdy rodzice są pewni trafności decyzji o wyborze przedszkola dla swej pociechy, dziecko wchodzi do grupy przedszkolnej z większym poczuciem bezpieczeństwa.

 

KILKA ZALET DOBREGO PRZEDSZKOLA

 

Doświadczenie

Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” Prowadzi działalność edukacyjną od 15 lat.  Nasi absolwenci to jedni z najlepszych uczniów w klasie.  Przedszkole wciąż się rozwija. Wprowadzamy nowe metody nauczania, jesteśmy otwarci na nowości, bazujemy jednak na tradycjach i stałych wartościach.

Bogata oferta

W „Chatce Kubusia Puchatka” dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Oprócz tej podstawy w tygodniu odbywają się lekcje j.angielskiego, logopedia, rytmika, taniec, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, teatralne z elementami logopedii, nauka gry na flażolecie, bajkoterapia, zabawy ruchowe metodami Klanzy, gotowanie w Klubie Małego Kucharza. Maluchy wchodzą w świat literek podczas zajęć prowadzonych Odimienną Metodą Nauki Czytania wg Ireny Majchrzak, dzieci starsze pracują Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz rozwijają logiczne, matematyczne myślenie metodami Edyty Gruszczyk  Kolczyńskiej.

Wychowanie przez sztukę

Odwiedzamy Gminny Ośrodek Kultury, gdzie oglądamy, lub w ramach akcji „Dzieci Dzieciom” wystawiamy własne przedstawienia dedykowane dzieciom z całej okolicy. Uczestniczymy w cyklu spektakli Pro Sinfoniki. W przedszkolu organizujemy Klub Małego Muzyka, zapraszamy artystów na nasze podwórko, jak również poznajemy okolicę przedszkola. Zapewniamy podopiecznym rozwój umiejętności muzycznych i plastycznych, oraz wrażliwości na sztukę. W ciągu roku świętujemy ciekawe dni takie jak np. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Święto Marchewki i inne.

Sport

Kilka razy w roku wyjeżdżamy na ciekawe wycieczki, podczas których uczymy poprzez doświadczenie. Nasi mali sportowcy oprócz codziennej gimnastyki porannej i korekcyjnej, codziennie bawią się na placu zabaw, często wychodzimy na spacery.

Bezpieczeństwo

Dla zachowania odpowiednich warunków bezpiecznej i efektywnej pracy nauczycieli i dzieci, tworzymy grupy kilkunastoosobowe. Sale są przestronne, zapewniamy dzieciom swobodę ruchów i przestrzeń dla ich nauki oraz zabawy.

Zbilansowane, zdrowe żywienie

Posiłki w „Chatce Kubusia Puchatka” są przygotowywane w przedszkolnej kuchni przez profesjonalistów, ze świeżych składników, na miejscu. Doświadczone kucharki gotują dla przedszkolaków zdrowe i smaczne posiłki. Szczególną uwagę przykuwamy do budowania jadłospisów, aby rozwój naszych podopiecznych był prawidłowy i harmonijny.

Odpoczynek

Leżakowanie organizujemy dla dzieci, które tego relaksu potrzebują. Porozumiewamy się w tej kwestii z rodzicami, a odpoczynek odbywa się w taki sposób, aby dzieci mogły zregenerować siły, nieśpiące przedszkolaki, słuchają czytanych baśni, korzystają z uroków wspólnych zabaw ze śpiewem i innych grupowych odprężających zajęć.

Łagodna adaptacja

Zawsze staramy się aby adaptacja przebiegała spokojnie. Często jednak pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu są stresujące dla dziecka i jego rodziców. Z naszej strony otrzymacie Państwo wszelkie wsparcie, a dziecko zostanie otoczone czułą opieką. Zawsze zalecamy stopniowe przyzwyczajanie dziecka do nowej sytuacji w miarę możliwości czasowych rodziców.

 

 

Wszelkie informacje otrzymacie Państwo pod nr tel. 506 466 850, 500 262 850 lub w przedszkolu.