KRAINA BAŚNI

Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia metodą Krainy Baśni!

Dnia 18.06.2019r. odbędzie się lekcja pokazowa:

14:40-15:10 grupa młodsza

Serdecznie Państwa zapraszamy!